(Tiếng Việt) RedCons có nhiều kinh nghiệm thi công hệ thống Điện nhẹ, Giám sát an ninh, Chống trộm, Mạng dữ liệu và triển khai Smarthome cho các Tổng thầu lớn như: Ricons, Hòa Bình, Socons….

CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ THI CÔNG

Typical projects

Địa chỉ: 9 Tran Thu Do, Phu Thanh, Tan Phu, HCM

Typical projects

Địa chỉ: 9 Tran Thu Do, Phu Thanh, Tan Phu, HCM

Villa furniture

Địa chỉ: 9 Tran Thu Do, Phu Thanh, Tan Phu, HCM

Office buildings - civil

Địa chỉ: 9 Tran Thu Do, Phu Thanh, Tan Phu, HCM

Villa furniture

Địa chỉ: 9 Tran Thu Do, Phu Thanh, Tan Phu, HCM